EMC Arahan untuk peranti

Arahan 2004/108 / EC menghadkan pelepasan elektromagnet peralatan dan pemasangan tetap untuk mengelakkan gangguan disebabkan oleh peralatan lain atau pemasangan tetap atau bahawa ia boleh dipengaruhi oleh gangguan.

Ini melibatkan electr (atas) Peralatan ic dan lekapan yang mengandungi elektrik (atas) komponen ic. Pengilang atau pengimport perlu menjalankan prosedur audit dalaman untuk menilai sama ada peralatan yang memenuhi syarat-syarat yang perlu bagi Perintah semasa.

arahan semasa dan akan datang

Arahan 2004/108 / EC

EMC Arahan semasa

Richtlijn 2014/30 / EU

Pada 19 April 2016, EMC Arahan semasa akan dimansuhkan dan digantikan dengan Arahan 2014/30 / EU

Adakah anda ingin ...